Winnice Villa Chiopris położone są nnad rzekami pomiędzy Alpami a Adriatykiem.Wino ma jasny, słomkowy kolor