Winnice Villa Chiopris położone są nnad rzekami pomiędzy Alpami a Adriatykiem.Wino ma kolor intensywnie rubinowy.