Nazwa Monkey Shoulder pochodzi od choroby zawodowej pracowników destylarni, którzy zajmowali się przewracaniem kiełkującego słodu na podłogach do słodowania. Ponieważ zajęcie to wymagało mocniejszego zaangażowania jednego ramienia, w dawnych czasach wielu pracowników kończyło z tzw. „monkey shoulder” (ang. małpie ramię), które bezwładnie opadało na kształt ramienia małpy. Nazwa tej whisky z kategorii belnded maltma uhonorować pamięć tych osób.