ABV

ABV (Alcohol by Volume – procent objetościowy alkoholu – w skrócie ABV,  abv lub alk./obj lub % v/v lub na etykietach najczęściej % vol.) jest standardową miarą ilości alkoholu (etanolu) jaka jest zawarta w napoju alkoholowym (wyrażona jako procent całkowitej objętości). Innymi słowy ABV oznacza, jaki procent całkowitej objętości cieczy zajmuje alkohol (etanol).

Opublikowano: 10 listopada, 2015 o 1:30 pm